ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ปวช.1 / 1 ช่างยนต์
ปวช. 1/2 ช่างยนต์
ปวช.2 /1 ช่างยนต์
     
ปวช.2/2 ช่างยนต์ ปวช.3/1 ช่างยนต์ ปวช.3/2 ช่างยนต์
     
ปวส.1 ช่างยนต์ ปวส. 2 ช่างยนต์  
     
ปวช.1 / 1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง
     
ปวช. 3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1 ติดตั้งไฟฟ้า ปวส.2 ติดตั้งไฟฟ้า
     
ปวช.1 ช่างอิเลฺ็กทรอนิกส์ ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
     
ปวส.1 อิเล็กฯ ปวส.2 อิเลฺ็กฯ  
     
ปวช.1 สถาปัตยกรรม ปวช.2 สถาปัตยกรรม ปวช.3 สถาปัตยกรรม
     
ปวช.1 การบัญชี ปวช.2 การบัญชี ปวช.3 การบัญชี
     
ปวส.1 การบัญชี ปวส.2 การบัญชี  
     
ปวช.1 การตลาด ปวช.2 การตลาด ปวช.3 การตลาด
     
ปวส.1 การตลาด ปวส.2 การตลาด  
     
ปวช.1 คอมฯ ปวช.2 คอมฯ ปวช.3 คอมฯ
     
ปวส.1 เทคโนฯ ปวส.2 เทคโนฯ  
     
ปวช.1 อาหารฯ ปวช.2 อาหารฯ ปวช.3 อาหารฯ
     
ปวส.1 การจัดการ ปวส.2 การจัดการ  
     

 

www.000webhost.com